Upravit stránku

Nezávislé osvědčení vašeho domu od Dřevařského ústavu

Pro zákazníky, kteří s námi uzavřou smlouvu do 1. 10. 2018

máme připravený "certifikát Kvalitní stavba" od VVÚD.

Certifikát Kvalitní stavba, vydává Dřevařský ústav (VVÚD). VVÚD je nezávislá certifikační instituce, kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a snaží se zvyšovat stavební úroveň domů ze dřeva.

 • Co to je certifikát Kvalitní stavba?

  Je to služba pro majitele a stavitele dřevostaveb, kteří si chtějí nechat zkontrolovat kvalitu výstavby svého domu. Dřevařský ústav připravil metodiku na tuto kontrolu.

 • Jaký je rozdíl mezi stavebním dozorem a certifikátem Kvalitní stavba?

  Jsou to rozdílné služby pro kontrolu výstavby.

 • Certifikát Kvalitní stavba:

  Jedná se o kontrolu auditora Dřevařského ústavu na stavbě. Služba nenahrazuje stavební dozor. Kontrola stavby je v určené době – v určené fázi rozestavěnosti (otevřená konstrukce, odkryté stavební detaily). V této době je možné uskutečnit měření vzduchotěsnosti (tzv. Blower Door test metodou 2(B)). Auditor podle metodiky Dřevařského ústavu zkontroluje vaší stavbu. V případě potřeby doporučí opatření k nápravě a zapíše je do stavebního deníku. Následně zkontroluje to, že opatření proběhla.

 • Výhody certifikátu Kvalitní stavba:
  Auditor jednorázově zkontroluje vaší stavbu v době, kdy je možné najít důležité chyby a včas a za malé náklady je opravit.
 
 
Kvalita stavby domu se ověřuje:


- dvěma návštěvami technika na rozestavěné stavbě v určené fázi,
- kontrolou projektové dokumentace na stavbě,
- kontrolou použitého stavebního materiálu a provedení stavby v porovnání
   s projektovou dokumentací na stavbě,
- dle situace doporučení návštěvy technických pracovníků výrobců stavebních
   materiálů,
- měřením vlhkosti dřeva ve stavbě,
- vizuální kontrolou osazení oken a propojení na vzduchotěsnící vrstvu,
- kontrolu vybraných oblastí stavby dle metodiky Dřevařského ústavu (mechanická
   odolnost a stabilita, požární bezpečnost, úspora energie a ochrana tepla),
- kontrolou vzduchotěsnosti budovy (tzv. Blower Door test, měření metodou 2(B)).

Vydání "certifikátu Kvalitní stavba“ se realizuje na základě ověření kvality stavby, kontroly realizace projektu, prověření vzduchotěsnosti konstrukce a pozitivní závěrečné zprávy.

 

Podívejte se na video, jak probíhá kontrola kvality výstavby v rámci služby Certifikát Kvalitní stavba: