Upravit stránku

Technická specifikace stavby "HRUBÁ STAVBA" - PŘÍZEMNÍ DOMY

 • Základová deska

  Provedení standardní základové desky pro jednoduché založení a rovinatý terén (pozemek), dle tyického řezu základů.

 • Specifikace 1: Obvodová stěna v přízemí

  Fermacell deska 12,5 mm, dřevěná konstrukce KVH 60/120 mm s vloženou tepelnou izolací 120 mm, parotěsná folie, instalační předstěna 40 mm, Fermacell 12,5 mm, bez další povrchové úpravy. Součástí obvodové stěny není provedení fasády.

 • Specifikace 2: Podlaha 1.NP

  Není předmětem dodávky – povrch tvoří základová deska.

 • Specifikace 3: Vnitřní nosné stěny

  Dřevěná konstrukce KVH 60/120 mm, tepelná a zvuková izolace tl. 100 mm, oboustranné opláštění Fermacell 12,5 mm, bez povrchové úpravy.

 • Specifikace 4: Vnitřní nenosné příčky
  Dřevěná konstrukce KVH 60/100 mm, tepelná a zvuková izolace tl. 100 mm, oboustranné opláštění Fermacell 12,5 mm, bez povrchové úpravy.
 • Specifikace 5: Střecha a střešní krytina

  Střecha: střešní krytina, střešní latě, kontra latě, dodatečná hydroizolační vrstva, vazníková konstrukce smrk (kromě domů VEXTA B64, B64T a B76, kde je použita tesařská konstrukce krovu smrk se skladbami), bez sněhových háků, okapnička FeZn.

  Sklon střechy:                                                        viz katalogový list domu / jiný
  Střešní krytina:                                                       typ: Bramac Max                               odstín:    ebenově černá / cihlově červená / červenohnědá / tmavohnědá
  Barvený odstín podbití/viditelného krovu:     odstín:    dub
  Standardní systémové příslušenství:               1x taška anténní bez stožáru, 1x tvarovka odvětrání kanalizace

 • Specifikace 6: Komín

  Není předmětem dodávky.

 • Specifikace 7: Okapy, svody a ostatní klempířské prvky

  Předmětem dodávky jsou pouze okapy, materiál lakovaný pozink.

 • Specifikace 8: Střešní okna

  Nejsou předmětem dodávky.

 • Specifikace 9: Okna, balkónové a vchodové dveře VEKRA

  Plastová okna a balkónové dveře s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W.m-2.K-1 , PROFIL PRIMA (pětikomorový) s venkovní i vnitřní těsnící folií, celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění vč. mikroventilace.

  Plastové vchodové dveře, dovnitř otvíravé, tříbodový uzavírací mechanismus, klika/koule s bezpečnostním štítkem, celoprosklená neprůhledná výplň (dvojsklo s kůrou) s Ug = 1,1 W.m-2.K-1.

  Odstín rámu (vnitřní/vnější):                                   bílá/bílá
  Barva nosného profilu rámu i křídla:                    bílá

  Vnitřní a vnější parapety nejsou předmětem dodávky.

 • Specifikace 11: Vnitřní dveře

  Nejsou předmětem dodávky.

 • Specifikace 12: Nezateplená garáž

  Stěna: Fermacell deska 12,5 mm, dřevěná konstrukce KVH 60/120 mm bez izolace, parotěsná folie, Fermacell 12,5 mm, bez další povrchové úpravy.
  Součástí obvodové stěny není provedení fasády.

  Střecha šikmá: střešní krytina, střešní latě, kontra latě, dodatečná hydroizolační vrstva, tesařská konstrukce smrk, bez sněhových háků, okapnička FeZn, krytina Bramac Max (vše shodné se střechou domu).

  Střecha plochá: střešní krytina folie PVC, geotextilie, OSB desky, dřevěná konstrukce KVH.

  Podlaha: není předmětem dodávky, povrch tvoří základová deska.

  Garážová vrata nejsou předmětem dodávky.

 • Specifikace 13: Vnitřní dveře mezi domem a garáží

  Nejsou předmětem dodávky.

 • Specifikace 14: Elektroinstalace

  Předmětem dodávky není elektroinstalace, pouze příprava některých tras resp. prostupů, takto:

  Prostup základovou deskou (chránička min. průměru 50 mm) od hrany základové desky do místa budoucího rozvaděče (vyvedeno v podlaze – základové desce) pro hlavní přívod el. energie.

  Prostup základovou deskou (chránička min. průměru 30 mm) od hrany základové desky do místa budoucího rozvaděče (vyvedeno v podlaze – základové desce) pro případný slaboproud.

  Umístění chrániček (min. průměru XY) do stěnových konstrukcí pro budoucí elektroinstalaci pro vypínače a zásuvky takto:

  Obytná místnost:                    1 ks vypínače a 3 ks zásuvek
  Ostatní:                                      1 ks vypínače a 1 ks zásuvek
  OP + kuchyně:                         3 ks vypínače a 11 ks zásuvek
  Samostatná kuchyně:           1 ks vypínače a 6 ks zásuvek

  Trasa těchto chrániček je od místa napojení zásuvky ev. vypínače pod stropní konstrukcí.

 • Specifikace 15: Ohřev vody

  Není předmětem dodávky.

 • Specifikace 16: Topení

   

  Není předmětem dodávky.

 • Specifikace 17: Sanitární instalace

  Sanitární instalace nejsou předmětem dodávky vyjma instalací v základové desce takto:

  Voda – potrubí PE průměr 32 mm, od hrany základové desky do místa budoucí vodoměrné sestavy příp. hlavního uzávěru (vyvedeno v podlaze – základové desce).

  Kanalizace – potrubí KG průměrů dle PD, od hrany základové desky do budoucího místa napojení svislých rozvodů (vyvedeno v podlaze – základové desce). Jedná se tedy pouze o ležaté rozvody kanalizace pod základovou deskou dle PD.

  Pozn.
  V místě budoucích rozvodů ZTI a v místě budoucího elektro rozvaděče nebudou provedeny předstěny ev. jednostranně opláštěny příčky z desek Fermacell.

  Vybavení koupelen a WC - není předmětem dodávky.

 • Specifikace 18: Vnitřní povrchové úpravy

  Nejsou předmětem dodávky.

  Doporučení: Dokončení domu doporučujeme provést v souladu s projektovou dokumentací stavby za použití standardních skladeb a detailů jednotlivých konstrukcí.