Upravit stránku

Pod Vinicemi | Žalhostice

Obec Žalhostice je rozvíjejíci se vinařskou obcí ležící v krasném prostředí na hranici CHKO České středohoří mezi vrchem Radobýl, Žernoseckým jezerem a řekou Labe. Podle starých i nově budovaných vinohradů na úpatí vrchu Radobýl, který se nachází nad prostorem řešené lokality, jsme pro připravovaný obytný soubor zvolili název POD VINICEMI.

Projekt obytného souboru POD VINICEMI vznikl na místě brownfieldu bývalé koželužny Žalhostice. Po demolici veškerých objektů v areálu byl odbornou firmou na základě místního šetření vypracován komplexní environmentální posudek dané lokality. Posudek prokázal, že se zde ekologická zátěž v půdě či podzemní vodě nenachází.

O PROJEKTU

Umístění pozemku:          klidné venkovské bydlení na úpatí krásné rekreační oblasti CHKO České středohoří
Velikost pozemků:            494 – 1016 m2
Počet pozemků:                17 jednotek (III. etapa)
Webové stránky:               www.pod-vinicemi.cz

LOKALITA

Vinařská obec Žalhostice se nachází v krasné lokalitě CHKO České středohoří v území mezi vrchem Radobýl, řekou Labe a Žernoseckým jezerem. I přes blízkost vodního toku se celá plocha obytného souboru POD VINICEMI nachází nad úrovní Q100, tedy nad úrovní hladiny stoleté vody, a zůstala povodněmi nezasažena i při nejhorších povodních posledních 20 let v letech 2002 a 2013.

Obytný soubor POD VINICEMI nabízí propojení bydlení venkovského typu a rekreace při zachování dostupnosti celého spektra městské občanské vybavenosti. Okresní město Litoměřice je vzdáleno pouhé 4 km, krajské město Ústí nad Labem 25 km. Obě regionální centra jsou z obce Žalhostice dostupná železniční i autobusovou dopravou. Praha je po dálnici D8 pohodlně dostupná za 45 minut.

Přímo v obci Žalhostice je k dispozici obecní úřad, nově zrekonstruovaná základní i mateřská škola, obchod se smíšeným zbožím a hostinec. V místě je i výborná infrastruktura pro volný čas, a to především pro turistiku, lodě a silniční a horská kola. Obcí Žalhostice probíhá i cyklostezka evropského významu s trasou od pramene Labe až do německého Hamburgu.

Pro zvýšení kvality bydlení bude po dokončení I. etapy obytného souboru POD VINICEMI vybudována protihluková stěna a protihlukový val k přilehlé železniční trati.

Velkou výhodou je, že stavebníci rodinných domů v rámci obytného souboru POD VINICEMI nebudou hradit žádné poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ty byly již vyřešeny před zahájením realizace I. etapy výstavby inženýrských sítí.

INFRASTRUKTURA

SPORT

PRO DĚTI

ZAJÍMAVOSTI

POZEMKY JSOU NAPOJENY NA

- řád pitné vody
- splaškovou kanalizaci
- plyn
- elektrickou energii
- optická datová síť (internet, TV)
- zpevněnou komunikaci s veřejným osvětlením
připravujeme: rozvod užitkové vody

POZEMKY JSOU "ČISTÉ" BEZ

- ekologické zátěže
- věcných břemen (služebností) inženýrských sítí

POZEMKY JSOU

- nad úrovní hladiny stoleté vody
- chráněné protihlukovou stěnou a valem
- s nulovým poplatkem za odnětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu

REGULATIVA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

Na prodávaných parcelách v lokalitě POD VINICEMI v Žalhosticích je možné umístit jednopodlažní a dvoupodlažní rodinné domy s jednoduchými půdorysy (obdélníky nebo soustavy obdélníků), se sedlovou střechou 35 - 45 stupňů u domů s obytným podkrovím a nad 30 stupňů u domů bez obytného podkroví, se šířkou štítu v rozmezí 6,5 - 9,5 m. Polovalby jsou možné u domů s obytným podkrovím. Barevnost střešních krytin je možná červenohnědá a hnědá, přípustný je též světlý až střední odstín šedé barvy, vždy pouze v matném provedení.

KONTAKT

V případě zájmu o pozemky nebo výstavbu domu "na klíč" nás kontaktujte na telefonním čísle 602 445 256.