Upravit stránku

BLOWER DOOR TEST - co to je a k čemu slouží?

Blower door test je zkušební metoda, při které se měří vzduchotěsnost obálky budovy za pomoci ventilátoru, který je po dobu zkoušky zabudován ve vstupních dveřích nebo jiném vhodném místě. Při samotné zkoušce ventilátor průběžně mění tlak v budově, kdy dle definovaného měřícího postupu dochází ke zvyšování (přetlak) a snižování (podtlak) tlaku a z výsledných hodnot lze již snadno odvodit, zda je celá obálka budovy dostatečně či nedostatečně utěsněna. Blower dooor test je velmi spolehlivá metoda jak u dřevostavby zkontrolovat správné utěsnění obálky budovy, která má zásadní vliv na životnost celé konstrukce
 • Proč provádět Blower Door test?

  V dnešním světě je stále více v popředí myšlenka, která se týká energetických a úsporných opatření. Běžný uživatel samozřejmě ocení, že bude muset v budoucnu vynakládat méně peněz za energie, k čemuž mu dopomáhá i legislativa, která definuje tepelně-technické požadavky budov. Norma ČSN 73 0540-2, je právě tou normou, která majiteli objektu pomáhá se v celé problematice orientovat. Přehledně totiž rozděluje budovy podle systému větrání na čtyři základní skupiny. Tyto skupiny mají stanovenu doporučenou hodnotu intenzity výměny vzduchu. Abychom dokázali zjistit, jestli náš dům předepsané hodnoty splňuje, je nutné provést právě zmiňovaný Blower door test. Výsledkem testu je ověření, že budova požadované normové hodnoty splňuje.

  Důležité může být také provedení Blower door testu i v průběhu stavby samotné. Tím, že zjistíme netěsnosti před finálním dokončením stavby, můžeme velmi usnadnit případné opravy, které by byly po dokončení celé stavby již velmi problematicky opravitelné.

  V dnešní době, již není provádění Blower door testu nijak výraznou cenovou položkou, proto by se mohla tato zkouška stát zcela běžnou součástí výstavby domu. Výsledek budoucí majitel jistě ocení, protože dostane zcela jednoznačné potvrzení o kvalitě postaveného domu. Stejně tak i realizující firma bude mít doklad o tom, že byly dodrženy všechny technologické postupy, jejichž výsledkem je stavba, která splňuje požadavky normy na neprůvzdušnost obálky budovy.

 • Jak probíhá Blower Door test?

  Zařízení pro Blower door je sestaveno z ventilátoru, který je osazen v rámu dveří a je po celém obvodě dokonale utěsněn. S jeho pomocí se pak vytváří v budově přetlak a podtlak, který je dán tlakovým rozdílem 50 Pa. Následně se zjišťuje, jaké množství vzduchu proudí směrem ven (při přetlaku) nebo do domu (při podtlaku). Cílem celého měření je určení množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby byl zachován tlakový rozdíl. Podmínky pro zkoušku přesně definuje zkušební norma ČSN EN 13829 a výsledkem tohoto měření je stanovení celkové hodnoty průvzdušnosti obvodového pláště budovy.

  Doporučuje se také provést identifikaci potenciálních netěsností v budově po osazení parotěsné zábrany, ale ještě před finálním osazením vnitřních obvodových stěn. Tímto předběžným testem můžeme zjistit nedokonalosti v napojení parozábrany a tyto nedostatky eliminovat.

 • Co je výsledkem Blower Door testu?

  U předběžného testu můžeme zjistit přesná místa, kde k průniku vzduchu do obálky budovy dochází. Tato místa se zjistí v době, kdy jejich případná oprava nebývá vůbec složitá ani cenově nákladná. Je samozřejmě rozdíl, když opravujeme místa, kde je již osazen vnitřní stěnový panel než, když máme přístup k parozábraně bez jakékoliv překážky. Opravou netěsných míst můžeme do budoucna zamezit degradaci obvodové konstrukce z důvodu kondenzace vodních par uvnitř obálky budovy. Provedení Blower door testu a získání hodnot o průvzdušnosti obálky budovy je jedním z požadavků na získání dotace v rámci dotačních programů pro úsporu energií (např. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM).

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti