Upravit stránku

Zásadní parametry smlouvy o dílo pro právnické osoby

VEXTA a. s., přední výrobce a dodavatel dřevostaveb v ČR tímto informuje, že pokud se účastní výběrového řízení, nebo zpracovává nabídku dle zadání, kde nejsou vedeny podmínky platnosti nabídkové ceny, pak je nabídka VEXTA a. s. zpracována vždy takto:

  • Platnost cenové nabídky 1 měsíc od data zpracování.
  • Fixace vývojové smluvní ceny v čase s využitím indexu stavební výroby čtvrtletně zveřejňovaného ČSÚ.
  • Cenová nabídka je platná pro záruční dobu v délce 24 měsíců, s úhradou 100% smluvní ceny budoucím objednatelem nejpozději do 30 dnů po odstranění případných vad a nedodělků.
  • V nabídkové ceně nejsou započítány náklady na případně požadovanou bankovní záruku.
  • Nabídka vždy předpokládá, že přípojná místa pro odběr energií na hranici pozemku zajišťuje budoucí objednatel , který náklady na jejich vybudování i spotřebu energií v průběhu výstavby také hradí.
  • Nabídková cena předpokládá uložení výkopku na předmětném pozemku a její platnost je dále podmíněna možností příjezdu mechanizace o hmotnosti až 30t přímo k hranici budoucí základové desky.
  • Závaznou cenovou nabídku VEXTA a. s. nemůže zpracovat bez dokončené projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby.

V případě, že budoucí objednatel požaduje úpravu podmínek platnosti nabídkové ceny viz výše, prosím, aby svůj návrh v tomto smyslu předložil objednateli nejpozději na 30 dnů od předání první cenové nabídky od VEXTA a. s.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti