Upravit stránku

Výrobní závod

V roce 2013 jsme zahájili provoz v nové výrobní hale, nedaleko Olomouce. Chcete vědět, jak dřevostavby VEXTA vznikají? Přijďte nás navštívit, těšíme se na vás. Nezapomeňte si ale schůzku domluvit předem, děkujeme!

Název projektu: Energetické úspory výrobní haly společnosti VEXTA a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001030

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt řeší vysoké náklady na energie administrativní budovy a výrobní haly. Cílem projektu je provést soubor energetických úprav, které významně zlepší parametry obou objektů, a to z hlediska technického stavu, vlivu na životní prostředí, ale také vlivu na pracovní prostředí všech pracovníků. Souvisejícími cíly je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, snížení úniku tepla a dosažení úspory provozních nákladů. Projekt spočívá v zateplení obvodového zdiva, částečné výměně výplní otvorů, zateplení střechy administrativní části, modernizaci soustavy osvětlení výrobní haly a v dalších drobných navazujících úpravách. Realizace projektu je stanovena od 14. 7. 2015 do 14. 7. 2018.

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Název projektu: Pořízení technologií do společnosti VEXTA a.s.

  Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006365

  Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je pořízení strojního vybavení do výroby společnosti VEXTA a.s. Nákupem nového strojního vybavení dojde k zefektivnění výroby a rozšíření kapacity provozovny, čímž bude umožněn další rozvoj společnosti. Realizace projektu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Projekt bude mít také pozitivní vliv na zaměstnanost. Realizace projektu je stanovena od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017.​​​​​​​ 

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

   Název projektu: Nová konstrukce stěny pro pasivní dřevostavby

   Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011805

   Popis projektu: Projekt řeší návrh nové konstrukce stěny pro použití při stavbě pasivních dřevostaveb.. 

    Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    Název projektu: Optimalizace procesu výstavby dřevostavby

    Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016347

    Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na optimalizaci procesu výstavby rodinných domů s cílem zlepšení vlastností staveb a zvýšení efektivity technologického postupu výstavby. 

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií.