Upravit stránku

Nový stavební zákon 2024: Co se mění a jaké to má důsledky

S přijetím zákona č. 152/2023 Sb. dochází k významným změnám ve stavebním zákoně č. 283/2021 Sb., které mají zásadní vliv na procesy územního plánování, stavebního řízení, energetické účinnosti a bezpečnostních standardů. Pro jiné než vyhrazené stavby (tedy i pro rodinné domy) nabývá účinnosti od 1. 7. 2024. Schválené změny stavebního zákona jsou reakcí na potřebu zefektivnění stavebního sektoru a podpory udržitelného rozvoje. Pojďme se podívat na klíčové oblasti změn a jejich očekávaný dopad.

Zjednodušení procesů

Změny ve stavebním zákoně směřují k výraznému zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Odstraněním nadbytečné byrokracie a zefektivněním administrativních procesů se očekává, že doba potřebná k získání stavebního povolení se výrazně zkrátí. To představuje značnou výhodu pro investory a developery, kteří tak budou moci své projekty realizovat rychleji a s menšími náklady. Pokud například stavebník nedoloží k žádosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad si je vyžádá sám. Nebo pokud s.ú. nevyhoví odvolání podanému proti jeho rozhodnutí, posoudí odvolání nadřízený stavební úřad. Spis se už nebude vracet na prvostupňový stavební úřad atd.

Územní rozvoj

Novela stavebního zákona přináší změny v územním plánování, které mají za cíl usnadnit schvalovací procesy a zlepšit koordinaci mezi různými úřady. Změny se dotýkají také způsobu, jakým jsou projednávány a schvalovány územní rozhodnutí, což by mělo vést k větší transparentnosti a efektivitě. Tato aktualizace je klíčová pro podporu rozvoje obcí a měst v souladu s potřebami a očekáváními obyvatel.

Portál stavebníka

Klíčovou novinkou je zřízení portálu stavebníka, který má umožňovat elektronické podání, dále pak možnost obracet se přes něj na svůj stavební úřad nebo dotčené orgány a v neposlední řadě také portál přinese přehled o tom, v jakém stavu se jeho řízení momentálně nachází – a to bez ohledu na způsob podání žádosti (po staru – v listinné podobě, nebo již po novu – tak jak nový stavební zákon umožňuje).

Očekávání jsou tedy od Nového stavebního zákona nemalá. Všichni jsme zvědaví, jak se vše podaří rozeběhnout a co to do segmentu povolování výstavby rodinných domů nakonec přinese.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti