Upravit stránku

Podívali jste se pod zem?

Při plánování a projektování stavby je nezbytné provést důkladný průzkum terénu, který může odhalit řadu skrytých faktorů s potenciálním vlivem na celý stavební projekt. Další důležitým faktorem může být i průzkum ekosystému v okolí stavby, abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí a chránili místní faunu a flóru. Po provedení důkladného průzkumu terénu je pak možné začít s plánováním a projektováním stavby, které budou respektovat všechny relevantní faktory a minimalizovat rizika spojená s budoucí stavbou. Co byste neměli tedy opomenout?

1. Geologický průzkum

Geologický průzkum poskytuje nenahraditelné informace o složení půdy, její nosnosti, výskytu zvýšeného radonového rizika, nebo třeba hladině spodní vody. Tento průzkum je zcela zásadním krokem pro správné statické navržení základů domu a proto si VEXTA na důslednosti a pečlivosti při zpracovávání inženýrsko-geologických průzkumů dává tak záležet.

2. Historie pozemku

Prověření historie pozemku může odhalit předchozí využití, které mohlo zanechat kontaminaci nebo jiné problémy. Například, pozemky, kde dříve stály průmyslové objekty, mohou obsahovat zbytky chemikálií nebo těžkých kovů. Problémem může být třeba i odhalení zapomenutých meliorací, nebo naopak zjištění, že se daný pozemek nachází v lokalitě, kde si naši předkové ještě pamatují mokřady atd.

3. Podzemní infrastruktura

Podzemní infrastruktura, včetně stávajících inženýrských sítí, je dalším aspektem, který může ovlivnit plánování vaší stavby. Je důležité zjistit, zda se pod pozemkem nenachází žádné stávající vodovody, kanalizace, plynovody nebo elektrické kabely, které by mohly komplikovat možnosti výstavby nebo vyžadovat přesunutí.

V některých oblastech může být také nemalou komplikací archeologický průzkum. Toto může být zvláště rizikové na pozemcích s historickým významem nebo v oblastech, kde jsou známy archeologické nálezy.
Faktem zkrátka je, že pozemků ideálních pro stavění je stále méně a méně, zastavují se nyní i lokality kde by se dříve nestavělo a tak je třeba být na pozoru!

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti