Upravit stránku

Dřevostavby a udržitelnost: Cesta k uhlíkové neutralitě

Evropská unie a s ní i Česká republika si vytkla cíl, stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem a to do roku 2050 a do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55%. K dosažení tohoto ambiciózního cíle byly přijaty různé směrnice a nařízení, které mají pomoci členským státům snížit emise skleníkových plynů a podporovat udržitelné investice. Evropské směrnice k CO2 a taxonomie, představují klíčové nástroje pro dosažení klimatických cílů v Evropské unii. A právě v tomto kontextu, je realizace staveb ze dřeva důležitou součástí všech ostatních snah o zmírnění dopadu skleníkových plynů na naši planetu. A jaký je tedy vztah mezi dřevostavbami a udržitelností, no v podstatě jednoduchý….

Strom po dobu svého života přeměňuje CO2 pomocí fotosyntézy na kyslík. To přece ví každý. Ale je dobré vědět, že okolo 80 roku života stromu, je jeho schopnost přeměny CO2 na kyslík výrazně zpomalena až se v určitém jeho stáří úplně zastaví. A právě v průběhu tohoto období je nejvhodnější strom vymýtit a použít ho do našich dřevostaveb. Tím podchytíme ideální moment pro hospodárné a udržitelné lesní hospodaření a dáváme tím maximální prostor pro dlouhodobé uložení uhlíku ve stavbě.

Jen pro lepší představu - v každé dřevostavbě je průměrně uplatněno 20m3 dřeva. V každém m3 dřeva je průměrně uloženo 250kg uhlíku, což zhruba odpovídá 920kg CO2. Takže krátkým přepočtem zjistíme, že pokud zvolíme technologii výstavby rodinného domu např. formou dřevostavby, můžeme v každém domě dlouhodobě uložit zhruba 5000kg uhlíku. Již z toho krátkého srovnání je vidět, že využívání materiálu jako je dřevo nejenže nezhorší bilanci CO2 na naší planetě, ale naopak velmi pozitivně přispívá k ukládání CO2 formou uhlíku a to na dlouhou dobu.

Dřevostavby a udržitelnost: Cesta k uhlíkové neutralitě | VEXTA DOMY

Z tohoto poznatku a preferencí bude nově vycházet i surovinová politika pro dřevo, kterou bude schvalovat vláda ČR, na základě svého programového prohlášení. Dřevo je tedy pro ČR strategickou komoditou, která má řadu předností, z nichž v době měnícího se klimatu rezonuje zejména ukládání CO2 ve dřevní hmotě. Dřevo je tedy obnovitelný zdroj, pokud se pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Certifikace, jako je FSC (Forest Stewardship Council) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), zajišťují, že dřevo použité ve stavebnictví je získáváno způsobem šetrným k životnímu prostředí a přispívá k dlouhodobé udržitelnosti lesních ekosystémů.

Dřevostavby a udržitelnost: Cesta k uhlíkové neutralitě | VEXTA DOMY

Dalším přínosem dřevostaveb je výroba a zpracování dřeva, které vyžaduje méně energie ve srovnání s tradičními stavebními materiály a tím také velmi přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Dřevostavby tak vykazují nižší energetickou náročnost od těžby suroviny až po finální montáž. To se promítá do nižšího množství emisí CO2 během celého životního cyklu dřevostavby.

Dřevostavby tak představují klíčovou součást strategie k dosažení uhlíkové neutrality. Využívání dřeva jako stavebního materiálu podporuje snižování emisí CO2, zvyšuje energetickou efektivitu budov a přispívá k dlouhodobému udržitelnému rozvoji.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti